Velkommen som elev ved Musikkskolen.no

Lære å spille hjemme hos seg selv? Ja, det går an, og dette kurset vil hjelpe deg til det.

Undervisningsmaterialet er utarbeidet slik at du skal kunne forstå hvordan ting skal gjøres, hjemme hos deg selv. Og du skal kunne være sikker på at du gjør det rett, fortsatt hjemme hos deg selv!

Du lærer å spille gjennom å arbeide med stoffet i den digitale læreboka, se instruksjonene på video, høre musikken på audioversjonene, og spille sammen med musikken.

Vi tror at det er vanskelig å komme stort nærmere ”vanlig” musikkundervisning hvis man samtidig vil ha fordelene ved selvstudium. For der er noen udiskutable fordeler ved å lære på denne måten: Du slipper å binde deg til faste undervisningstidspunkt. I stedet tar du timene hjemme hos deg selv, når det passer deg. Og du bestemmer selv arbeidstempoet.

 Noen tips om hvordan du bør arbeide:

Som sagt – du kommer til å lære deg å spille ved å følge kurset vårt. Men vi vil gjerne gi deg noen tips om hvordan du kan arbeide. Du vil lære fortere og bedre hvis du følger disse.

 * Gjør deg helt ferdig med én leksjon før du går videre til neste.

Tenk deg at du følger ”vanlig” undervisning på en musikkskole: Du får ei lekse som du skal øve på. Du øver på den fram til neste time. Da spiller du den for læreren, og hvis læreren er fornøyd, får du ei ny lekse. Hvis ikke, må du arbeide videre med den  til neste gang også. En flink lærer vil aldri slippe deg videre før du har lært det du skal i den leksa du holder på med.

Du kommer til å lære deg å spille ved å følge kurset vårt og arbeide hjemme hos deg selv. Men husk: Arbeidsmengden i hver leksjon er lagt opp med tanke på ca. én ukes arbeid. Følg dette gjennom alle leksjonene. Også selv om du føler at noe går lett. Ja det kan til og med hende du synes at du mestrer leksa med en gang, særlig i begynnelsen. Men spill på den noen dager allikevel!

Hvorfor er dette så viktig?

Det å spille et instrument er egentlig en komplisert affære! Hjernen vår skal forstå hvordan musikken skal være, ut fra noter og gehør. Så skal den styre fingre og armer i avanserte bevegelser, slik at vi treffer riktige toner til riktig tid, med riktig styrke og anslag. Og alle fingrene og begge armene skal være korrekt synkronisert hele tiden! Og gjennom dette framkaller eller gjenskaper vi altså musikken, slik hjernen opprinnelig oppfattet at den skulle være.

Det motoriske blir derfor svært viktig. Og bevegelsesapparatet vårt (muskler, sener, nerver, armer, fingre o.s.v.) trenger tid for å oppnå den nødvendige sikkerheten.

Derfor er det ikke nok å spille et stykke eller en melodi riktig bare en gang. Nei, spill på den over flere dager. Også etter at du føler at du begynner å kunne den. Da får du den motoriske treningen som er så viktig for at du skal bli en god musiker. Og hva kjennetegner en god musiker? Jo, bl. a. at han eller hun har full kontroll på det de gjør. Da kan de forme musikken slik de ønsker at den skal låte.

Så derfor er dette punktet svært viktig. Ikke minst nå i de første leksjonene. De små melodiene og øvelsene kan virke svært enkle. Men stol på oss – det er smart å ta dem alvorlig. Det får du igjen for lenger framme!

Husk: Du mestrer ikke en melodi før fingrene spiller den ”automatisk”. Da kan du konsentrere deg om å forme musikken riktig, i stedet for å passe på at du treffer riktig note.

* Hvordan skal du øve?

Det beste er å øve en liten stund hver dag. Det nest beste er å øve en liten stund nesten hver dag. Det dårligste alternativet er å øve veldig mye, en sjelden gang (skippertak kaller vi det som kjent). OK – vi vet at det er mange som lærer seg å spille på den måten. Men som sagt – det er dårligste alternativ. Fingrene og motorikken får ikke den jevne og regelmessige treningen gjennom skippertak-øvinga.

Men det går an å lære å spille på den måten også. Så hvis du f.eks. bare har anledning til å øve ordentlig i helgene, er det likevel mulig å lære å spille.

Øver du ca. 30 min. 5 dager i uka i gjennomsnitt, vil du få en fin progresjon på dette kurset.

Men husk – dersom du ikke får øvd så ofte eller så mye, så er det du som bestemmer tempoet. Det er ikke farlig om du bruker mer enn én uke på hver leksjon. Derimot kan det være ”farlig” å gå for fort fram!

Effektiv øvingsteknikk:

· Bestem deg for hva du skal øve på før du begynner på ei øvingsøkt.
Hold deg til dette, ikke hopp fra det ene til det andre.

· Sett deg et mål etter hvor mye tid du har til disposisjon. Målet skal være realistisk og   
         avgrenset. Bestemmer du deg for å øve på ei linje, skal du gjøre det. Når du kommer til

         slutten på linja, stopper du og begynner på nytt. Ikke la deg friste til å ”klunke” litt videre,

         da bruker du verdifull tid uten å lære effektivt.

· Del opp det du skal øve på i mindre deler. Repeter disse til du merker at det begynner å gå

         av seg selv. (Neste gang du ser en profesjonell musiker framføre ett eller annet vanskelig

         og imponerende musikkstykke skal du huske dette: Det er bare musikeren selv som vet hvor

         mange hundre, eller tusen ganger han eller hun har terpet på det.)

· Øv hver hånd for seg til å begynne med. Pianistene i verdensklasse øver slik. Så hvorfor

         skal ikke vi andre også gjøre det?

· Øv mest på det som er vanskelig. Ikke begynn om igjen på begynnelsen hver gang du spiller

         feil lenger ute i melodien. Hvis noe er spesielt vanskelig, øver du mest på det.

· Øv sakte. En viktig regel som du aldri bør bryte: Du skal aldri spille fortere enn at du klarer

         å spille helt riktig – med full kontroll. Tempoet kommer etter hvert, hvis du øver slik.