Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Nye dynamikkuttrykk

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Kunne nye ord og uttrykk som gjelder dynamikken i musikken
  • Ha fått trening i å spille med større dynamikk