• Nye dynamikkuttrykk

Mål

  • Kunne nye ord og uttrykk som gjelder dynamikken i musikken
  • Ha fått trening i å spille med større dynamikk