• Arbeide med ren spilleteknikk igjen

Mål

  • Ha fått arbeidet videre med generell teknisk, rytmisk og musikalsk trening i spillet ditt.

Den siste leksjonen i denne kursdelen

I den siste leksjonen i den femte kursdelen skal vi konsentrere oss om “vanlig” spill etter noter igjen. Etter å ha jobba med gehør og besifring kan det være greit.

Det er litt forskjellig hva man liker å spille.

Noen vil helst spille fritt, gjerne etter gehør eller besifring. Andre trives best med å spille etter noter.
Det er viktig å være klar over at det ene ikke er “bedre” eller mer høyverdig enn det andre. Som musikanter har vi lov å utvikle oss på de områdene der vi trives best, og ingen skal bli sett ned på om de “bare” spiller etter noter, eller “bare” kan spille etter gehør, eller besifring.

Samtidig er det bra å kjenne til disse forskjellige emnene, og mestre det grunnleggende innenfor hvert område. Da blir man tryggere som musiker.

For det er faktisk slik at hvis man utvikler notespillet og teknikken, blir man også sikrere når man spiller etter besifring og gehør. Og hvis man arbeider med besifring og gehør blir man også tryggere i notespill, for da øver man opp teften og sansen for harmonier og akkorder, og det er viktig innenfor alle genre.

Så derfor oppmuntrer vi deg til å arbeide med alle oppgavene i kursene, selv om ikke alt er ditt eget favorittstoff.

Du husker vel en av våre “kjepphester”:

Målet er at du skal bli selvhjulpen, slik at du i framtida kan arbeide videre med den musikktypen du liker best selv.