“Folkevise”, A-melodi

Melodien i “Folkevise” inneholder mange synkoper. I tillegg har den en del utfordringer når det gjelder fingersetninga i begge hender.

Video “Folkevise”