“Oh, when the Saints”, A-melodi

Husker du bindebuene?
Vi lærte tidligere at bindebuene bandt sammen to like toner. I stedet for å skulle spille to toner, fikk vi en lang tone.
Denne melodien inneholder mange slike bindebuer i høyre hånd. Vi har satt en ring rundt de tonene du skal holde, for å minne deg på dette.

Opptakt

I takt 1 mangler det første slaget. Du finner det igjen i den siste takten i melodien

Video “Oh, when the Saints”