I øvelsene plukker vi ut spesielle ting som du skal øve litt ekstra på. Ofte vil det være
tekniske ting som du også finner i melodiene i leksjonen. Vi øver slik pianister øver på
alle nivåer: Vi plukker ut det som er spesielt, eller litt krevende i en melodi eller et
musikkstykke, og så lager vi oss effektive øvelser av det. Da lærer vi det vi skal i den
aktuelle leksjonen. Og så får vi nødvendig fingertrening m.m. slik at vi hele tiden
utvikler teknikken vår.