Hvis du skal bli en bra pianist, må du bli venn med pianoet. Du uttrykker deg gjennom tangentene, la dem bli dine venner. La fingrene snakke med tangentene. Tonene dannes gjennom fysisk kontakt. Ikke minst når du skal spille svakt på piano.

Bli venn med tangentene

Jeg skrev i en tidligere blogg om å regulere styrken på digitale piano eller keyboard gjennom anslaget, ikke volumkontrollen.

Men det er faktisk vanskelig å spille med svakt anslag. Derfor trenger vi å øve på det. Her er noen tips.

Følg tangenten ned

Legg høyre pekefinger på en tangent, f. eks. enstrøken D. Kjenn at du har hudkontakt med tangenten. Prøv å trykke den ned. Ikke slå den ned, følg den ned. Prøv flere ganger og kjenn hvor mye kraft du må bruke for å få fram en tone.

En svak tone, ikke så svak at den ikke kan brukes til noe, men så svak som du vil ha den hvis du skulle bruke den i ordentlig spill. Kjenn på følelsen i hånda. Slik må du spille for å spille svakt.

La tangenten løfte fingeren opp igjen

Trykk tangenten ned slik det er beskrevet ovenfor, og hold den nede. Så slapper du av i musklene som holder fingeren nede. Ikke løft fingeren, bare slapp av i musklene. Da vil du kjenne at tangenten løfter fingeren opp igjen.

For det er slik pianomekanikken er konstruert – tangentene, med fingrene på, kommer opp igjen av seg selv, når du slapper av.

Bli venn med tangentene

Det er dette det dreier seg om: Bli venn med tangentene. Du følger tangenten ned, den løfter deg opp igjen. Øv på dette, med én og én finger, på begge hender. Kjenn hvordan det føles.

Hudkontakt

Når du skal spille svakt må du ha hudkontakt med tangentene hele tida. Fingrene må ligge på tangentene før du trykker dem ned. Det er vanskelig å spille svakt hvis fingrene kommer ovenfra, fra løse lufta: Først skal de treffe tangentene, så skal de kjenne på tangenten og hvor mye kraft som skal til, og så skal tonen dannes… Da har du ikke kontrollen, og tonen blir ikke så svak som du vil ha den.

Derfor: Hold fingrene på tangentene.

La fingrene snakke med tangentene

Hvis du skal bli en bra musiker må du bli venn med instrumentet. Du uttrykker deg gjennom tangentene, la dem bli dine venner. La fingrene snakke med tangentene, husk at tonene dannes gjennom fysisk kontakt.

Og til slutt: Lytt aktivt, hele tiden.