PERSONVERNERKLÆRING

 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Musikkskolen.no samler inn og behandler personopplysninger. Westcoast Tutorials NUF er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger og har det øverste ansvaretfor å sikre at all behandling og håndtering avpersonopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos musikkskolen.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

1. PERSONOPPLYSNINGER

Ved kjøp av et kursabonnement hos Musikkskolen.no, registrerer vi navn, elevens selvvalgte brukernavn, epostadresse og IP-adresse. Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og ev. refusjon innenfor angitt angrefrist. Denne informasjonen slettes etter 5 år. Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi også IPadressen som er benyttet ved bestilling og ved bruk av kurset.

1.1 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som musikkskolen.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk (epost), og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form (epost).

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. Dersom du ønsker at vi skal slette dine personopplysninger, må du først avslutte ditt abonnement.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på min side.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.2 Arkivering av personopplysninger

Persondata blir lagret hos musikkskolen.no så lenge man har et løpende abonnement. (Regnskapsloven pålegger oss dessuten å lagre transaksjonsdata i 5 år.)

1.3 Sikring av personopplysninger

Musikkskolen.no har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting. Du kan være trygg på at Musikkskolen.no lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2. BETALINGSLØSNINGER

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos Musikkskolen.no er: IP-adresse, navn, e-postadresse og kortopplysninger (se neste punkt). Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til dem som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

2.1 Kortbetalinger

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning og kreditering. Det er ikke mulig for Musikkskolen.no å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos Musikkskolen.no finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet.

Betalingsopplysningene blir delt med vår betalingsleverandør for kort Bambora, og vår kortinnløser Teller. Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling For å utføre betalingen videreformidler vi kortinformasjon til vår betalingsleverandør Bambora. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er sertifisert etter kortselskapenes strengeste regelverk, PCI Level 1.

3. SAMARBEIDSPARTNERE

I tillegg til Teller og Bambora (se pkt. om betalingsløsninger) har vi følgende samarbeidspartnere: Amazon (backup) og Uniweb (webhotell). De nevnte personopplysninger er lagret hos disse to. Eventuelle eksterne programmerer vil kun ha tidsbegrenset tilgang, begrenset til aktuelle programmoduler.

4. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget. Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsidene våre grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere. Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden. 

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 4.1og 4.2.

4.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, risikerer du at flere av funksjonene på Musikkskolen.no ikke fungerer.

4.2 Analyse

Musikkskolen.no samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Musikkskolen.no til analyse. Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi bruker i denne forbindelsen tredjeparts informasjonskapsler fra Google. Les mer om hvordan Goggle bruker informasjonskapslene fra nettstedet vårt her.

4.3 Personopplysninger til tredjepart

Musikkskolen.no vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Det er angitt i tidligere punkt hvilke samarbeidspartnere vi har. Det inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten.

5 ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

6. KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Musikkskolen.no sitt personvernombud på e-post: post@musikkskolen.no. Ønsker du at Musikkskolen.no skal rette eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Musikkskolen.no, så ta kontakt med oss på post@musikkskolen.no.

Postadresse:

Westcoast Tutorials
Solsidevegen 22
6006 Ålesund
Norge

Org.nr. 997677609