Hvis du bruker volumknappen til å justere volumet på digitalpianoet når du øver, lurer du deg selv. Resultatet blir at du spiller hardt og stygt uten at du selv vet det.

Det å skru ned lyden er en skummel sak

Jeg har skrevet noen artikler tidligere om de forskjellige mulighetene for dem som ønsker å lære å spille piano: Akkustiske piano, digitale piano, keyboard, synthesizere….

Som nevnt der, er digitale piano et fint alternativ til de akkustiske, bl.a. fordi de ikke forstyrrer omgivelsene. Enten kan man skru ned lyden, eller man kan bruke hodetelefoner. Flott med tanke på øvrig familie og naboer.

Men det å skru ned lyden er en skummel sak!

Du kjenner deg kanskje igjen: Du sitter og spiller på ditt digitale piano, men for ikke å forstyrre andre, har du skrudd volumet nesten helt ned, slik at bare du selv hører musikken. Smart på mange måter.

Men la meg spørre: Hvor hardt spiller du egentlig nå? Altså – hvor kraftig eller hardt er anslaget ditt når volumet er nesten nedskrudd?

Jeg har prøvd å «forske» litt på dette: Jeg spilte med normalt anslag, ikke veldig sterkt eller veldig svakt, på et akkustisk piano, samtidig som jeg målte lydstyrken. (Det blir ganske mye lyd av et akkustisk piano, selv om man ikke spiller sterkt.)

Så testa jeg det digitale: Spilte med samme anslag, altså like sterkt som jeg gjorde på det akkustiske, mens jeg målte lydstyrken gjen.

Jeg fant ut at for at det digitale pianoet skulle produsere like mye lyd som det akkustiske, med samme anslag, måtte volumet være på 75% – 85% av maksimalt volum…. Det vil si at hvis mastervolum-knappen har en skala fra 0 – 10, måtte den stå på 7,5 – 8,5 for å gi samme lydstyrke som et akkustisk.

(Dette avhenger selvsagt av forsterkeren på det digitale pianoet, men jeg har testa på flere forskjellige fabrikat, og det stemmer nokså nøyaktig for alle sammen.)

Et akkustisk piano lager mye lyd

Hva skjer når du øver på et akkustisk piano, som jo lager ganske mye lyd, selv når man spiller svakt?

Jo, du venner deg til å ikke spille for hardt eller sterkt, for da kan både du og andre som hører på, «bli gal» til slutt. Det vet alle som har hørt et barn spille «Lisa gikk til skolen» med en finger, ikke en gang, men 10 eller mer («må jo spille alle versa», var det en liten elev som sa til meg en gang…. )

Men er du klar over at barnas harde begynneranslag egentlig er det naturlige anslaget for enhver som begynner å lære å spille piano? Altså at også voksne nybegynnere spiller like hardt, hvis de ikke er oppmerksomme?

Det tar tid å opparbeide en slik kontroll over fingrene at du kan bestemme hvor hardt, eller mykt/svakt, de skal spille.

Derfor er dette et normalt trekk hos alle nybegynnere uansett alder.

Dersom man da øver på et akkustisk piano, vil man av naturlige årsaker føle behov for å ikke å spille for hardt. Ingen ønsker vel å få hodepine…? Og det betyr at man etterhvert får stadig bedre kontroll over anslaget.

Hva med et digitalt piano?

Dersom man derimot øver på et digitalt piano…. Ja, hva gjør man da, når det høres hardt, stygt og travelt ut? Riktig – da skrur man ned volumet. Og hvis det fortsatt er litt plagsomt høyt, skrur man enda mer ned.

Er det så galt da, spør du kanskje. Jepp! Problemet er at da spiller man akkurat like hardt (og stygt, unnskyld meg) som før. Men man lurer seg selv ved å skru ned volumet.

Juster volumet med anslaget – ikke med volumknappen

Jeg ser det hele tida i undervisninga: Hvis jeg ikke er obs på dette, skrur mange av elevene ned volumet i timen og så spiller de med steinarbeider-anslag. Men det høres ikke så ille ut – for volumet er skrudd ned…

Dette kan faktisk være nokså ødeleggende for hele utviklinga til eleven, hvis ikke læreren passer på og rettleder.

Betyr dette at digitale piano er ubrukelige?

Nei selvsagt ikke. Men det er viktig at man øver med høyt volum (se ovenfor) på forsterkeren så ofte som mulig, særlig i starten, og så regulerer lydstyrken med anslaget, ikke med volumknappen.

Når du spiller slik, skal du «lytte» til hvordan anslaget føles, hvor sterkt/svakt du spiller rett og slett. Etter hvert som du får litt mer teft for dette, kan du anvende det samme anslaget, selv om du skrur ned volumet.

Men hva med barn som nybegynnere?

Mange kjøper jo digitale piano nettopp for at barna skal kunne spille med lavere volum enn på et akkustisk piano.

Mitt råd er: La barna få skru ned litt. Men det er veldig bra om de voksne tar seg tid til å sette seg ned sammen med barnet, skrur volumknappen på 75 – 85% av maks-volum, og så lar barnet prøve å spille på en slik måte at det ikke blir så veldig høyt. D.v.s. at barnet spiller med mykt anslag.

Det er også bra om de voksne følger opp dette av og til, og sjekker hva volumkontrollen står på, særlig hvis lydstyrken blir «mistenkelig» lav og behagelig…

Bruk av hodetelefoner

Hodetelefoner er en fantastisk mulighet. Da kan man ha flott lyd i ørene, uten at andre hører noe som helst.

Men her må vi ta hensyn til vår egen hørsel. Det er faktisk lett å få hørselskader! (Jeg er selv et offer for alt for høy lyd tidligere i mitt musikerliv. Resultat: Konstant tinnitus og nedsatt hørsel.)

Derfor råder jeg deg til å være veldig bevisst når du spiller med hodetelefoner: For dersom du følger rådene ovenfor, og spiller med 75% – 85% av maks-volum, kan det produsere veldig mye lyd i hodetelefonene.. Så watch out!

Hvis du ikke klarer å dempe anslaget ditt slik at lydstyrken i telefonene er behagelig, må du heller skru ned.

Men husk at anslaget fortsatt skal være mykt og kontrollert.

Barn og hodetelefoner

La barna skru ned volumet når de bruker hodetelefoner.

Ja, jeg vet at dette er i strid med det jeg har skrevet ovenfor.

Men barn øver ikke bare kontrollert på spilleleksa når de sitter med hodetelefoner… De utforsker hvordan pianoet reagerer når de spiller veldig hardt, kanskje slår på tangentene. De utforsker de andre lydene på digitalpianoet, og blir så inspirert av strykere, kirkeorgel og av alle de heftige demo-melodiene at de hamrer i veg i ren musikkglede. Og hvordan tror du det høres ut inne i hodetelefonene, hvis volum-knappen står på 75% eller mer av maks-volum da? Jeg bare spør.

Slik har vi gjort det på musikkskolen vår

Med hodetelefoner på, har jeg sjekka ut hvor høyt volumknappen maksimalt bør stå for at man ikke skal få skadelig lydstyrke i ørene. Jeg har ofte havna på ca. 50% eller litt mindre, av maks-volum. Og så lærer jeg elevene å ikke skru høyere enn dette, når de spiller i hodetelefoner, hverken på musikkskolen, der jeg kan kontrollere, eller hjemme.

Konklusjon

Når du øver på digital-piano skal du først og fremst regulere lydstyrken ved hjelp av anslaget ditt, ikke volum-knappen.

Hvis du er bevisst på dette, har du et fantastisk instrument som virkelig kan utvikle pianospillet ditt!