Musikk består av flere element, de viktigste er: Melodi, rytme og harmonier. I tillegg kommer klangfarge, instrumentering, arrangement, ev. tekst o.s.v.

Melodi, rytme og harmonier – vi er forskjellige

Disse tre elementene berører forskjellige sider ved musikaliteten vår, og vi er skapt forskjellig. Noen har sans for ei fin melodilinje, andre blir lettere trigga gjennom spennende rytmer og noen har en forkjærlighet for akkorder og akkordforbindelser.

Vi snakker ikke om svart/hvitt her. Det er ikke slik at enten har du sans for melodien, eller for rytmen eller for harmoniene. Det er summen av disse elementene pluss de andre, som ble nevnt i innledninga, som påvirker oss når vi hører musikk. Men samtidig er vi forskjellige, og har vår styrke på forskjellige områder.

Dette kan være et hjelpemiddel når vi arbeider fram nye musikalske idéer. Melodi, rytme eller akkorder er tre forskjellige innfallsvinkler, og ved å prøve ut de tre alternativene nedenfor, kan du finne ut hva som fungerer best for deg når du arbeider med å lage din egen musikk: Å starte med ei melodilinje, ei rytme, eller ei akkordrekke.

1. Melodi

Du kan begynne med å lage ei melodilinje. Arbeid med den til du synes den er fin, slik du vil ha den. Ikke tenk på rytme eller harmonier, bare selve melodien (mange av dem som lager hit-låter arbeider på denne måten). Husk at de fineste melodilinjene antagelig blir til når du synger! Det kan derfor være lurt å starte med å synge, og så etter hvert overføre melodien til instrumentet.

Denne melodien lagrer du, enten ved å synge den inn, eller spille den inn. Senere kan du hente den fram igjen. Lytt på den, hør om du fortsatt er fornøyd, gjør eventuelle forandringer. Hvis du gjør forandringer, lagrer du både den opprinnelige versjonen og den nye. Da kan du sammenligne senere.

Etter hvert kan du eksperimentere med harmoniene. Hvilke akkorder passer til melodien?

Og du kan eksperimentere med rytme og tempo.

Dersom du synes det er vanskelig å finne akkorder, kan du ev. søke hjelp hos noen. Kanskje du har venner som spiller? Det kan være veldig givende å jobbe sammen med andre.

2. Rytme

Du kan også begynne med ei rytme som inspirerer deg. Hvis du har et keyboard, er det en god idé å bruke de ferdige rytmene i instrumentet.

Det finnes også dataprogram, f.eks. Band-in-a-box som lager flotte rytmer og komp.

Når du har rytmen på plass, kan du prøve å sette akkorder til, eller lage ei melodilinje mens rytmen går.

3. Harmonier (akkorder)

Det er også mulig å starte med ei akkordrekke du liker. Mange synes dette kan være vanskelig til å begynne med. Det er i tilfelle en fordel å ha litt kjennskap til hvilke akkorder som passer sammen.

Hvis dette er litt vanskelig, har du et par alternativ her:

1. Eksperimenter med akkorder og finn fram til akkorder som du synes henger fint sammen. Hemmeligheten her er at du ikke behøver å vite hva de heter, eller hvorfor de fungerer så fint sammen (harmonilære). Det er nok at du liker dem!

2. Ta akkordene fra en kjent låt, og lag ny melodi/rytme til denne.

Men er ikke dette plagiat da, tenker du kanskje.

Svaret er: Hvis du etterligner melodien også, så er du nok på gyngende grunn… Men det er veldig vanskelig å påstå at akkordrekker er plagiat.

Hvor mange pop- eller rocke-låter er ikke laget over denne rekka for eksempel?

C – F – Dm – G – Am – D7 – G – G7……

Eller hvor mange blueslåter er det ikke som følger denne rekka?

C7 – F7 – C7 – C7 – F7 – F7 – C7 – C7 – G7 – F7 – C7 – G7…

Men uansett: Så lenge du jobber med dette for å utvikle deg med tanke på å lage din egen musikk, kan du føle deg ganske trygg selv om du «plagierer» på denne måten. Gjennom denne metoden utvikler du også din egen teft for akkordforbindelser.

Etter hvert kan du kanskje kombinere disse arbeidsmåtene

Denne oppdelinga i melodi, rytme og harmonier er kun en hjelp for å komme i gang, særlig når man er ny og usikker. Etterhvert er det naturlig å kombinere disse elementene når du arbeider med idéene dine.

Lykke til!

Les også:

Låtskriving 1: Det er lov å være kreativ og lage din egen musikk Låtskriving 2: Kom i gang – komponer din egen musikk Låtskriving 3: Hjelp, hvor ble det av idéen jeg hadde i går?