En vanlig innvending fra elevene mine når de prøver å spille med metronom for første gang, er at metronomen går ujevnt… Men det gjør den nok ikke, det er nok heller musikeren som spiller ujevnt.

Metronom – hva er det?

Ifølge Wikipedia er en metronom «et apparat som angir den tidsverdi en bestemt noteverdi skal ha. Den lager en konstant, hørbar puls som en kan benytte til å holde et jevnt tempo….»

Metronomen kan vi stille inn på ønsket tempo (antall slag i minuttet), og så klikker den på hvert taktslag, helt stødig. Et uunnværlig hjelpemiddel.

To hovedtyper metronomer

Du får metronomene både i digital utgave og i den gamle, klassiske utgaven som skal trekkes opp.

Men det letteste for folk flest er å laste ned en gratis eller billig metronom-app fra App Store eller Google Play. Du kan sjekke ut noen alternativer fra denne listen.

De fleste digitale piano og keyboard har forøvrig innebygd metronom.

«Metronomen går jo ujevnt…»

Det er imidlertid ikke så enkelt å spille sammen med den, i hvert fall ikke til å begynne med. En vanlig innvending fra elevene, første gang, er at metronomen går ujevnt… Men det gjør den nok ikke, det er nok heller musikeren som spiller ujevnt. Men øvelse gjør mester her også.

Husk bare at det er fornuftig å vente med metronomen til du kan spille musikken noenlunde i sammenheng. Du vet, metronomen venter ikke på deg, hvis du må stoppe opp for å finne neste tone eller akkord.

Hvordan finne riktig tempo?

I klassisk musikk og i en del moderne musikk, står tempoet ofte oppgitt, for eksempel med en firedelsnote og et tall, gjerne etterfulgt av «M.M.» Tallet angir hvor mange taktslag ( i dette tilfellet firedelsnoter) det skal være pr. minutt, og ved å stille metronomen på dette tallet, får man rett tempo. «M.M.» står for ”Mälzelz metronom”. Johann Mälzel har fått æren for metronomen (i 1816), selv om han egentlig bare forbedret en allerede eksisterende type.

Hvis notene ikke inneholder en tempoangivelse på denne måten, må du selv finne ut hva som er passende. I populærmusikk kan det være smart å nynne melodien, eller synge den med tekst. Da får man ofte en følelse av hva som er naturlig tempo.

I klassisk musikk er tempoet ofte angitt ved italienske musikkuttrykk, for eksempel ”Lento” (= langsomt), ”Allegro” (= hurtig) o.s.v. Disse uttrykkene kan du finne igjen på en del metronomer, og da er det antydet hvor mange taktslag i minuttet de forskjellige betegnelsene representerer.

Hvordan øve med metronom?

Det er under innøving av musikken at man har mest nytte av metronomen. Sett et metronom-tempo som er så sakte at du klarer å spille riktig sammen med den, og spill i veg.

Når du føler deg trygg i dette tempoet, setter du det litt opp, men ikke høyere enn at du fortsatt klarer å henge med.

Du må ikke sette metronom-tempoet opp så høyt at du ikke klarer å spille riktig. Da ødelegger du fort det du allerede har øvd inn fordi du må slurve for å henge med.

Et tips til slutt:

Notér ned hvilket metronomtempo du øver i fra dag til dag. Da vet du at du øver i et fornuftig tempo hele vegen.