Skalaøvelsene er så verdifulle fordi vi spiller trinnvise toner, en og en tangent, uten å hoppe over noen.

Her er en øvelse som inneholder slike skalabevegelser i kombinasjon med at du hopper over noen toner innimellom.

Øv sakte, gjerne med metronom, og øk farten etter hvert som du blir sikrere.

Krumme fingre, la fingerens ytterste ledd treffe tangenten i omtrent rett vinkel, uten å knekke i ytterste ledd.

Klikk her for å få notene.