I sommerferien skal jeg høre mye musikk. Late timer, med Spotify, ingenting som haster, bare meg og musikken.

Musikk kan åpne en egen verden, en verden vi kan gå inn i hvis vi vil.

Og musikken er mangfoldig, den kan være vår følgevenn i så mange forskjellige situasjoner.

Heldigvis er det ikke slik at én måte å bruke musikken på er bedre eller riktigere enn andre. Men jeg tror det er verdifullt å være litt bevisst på hvordan man lytter. Det øker ofte gleden over musikken, i hvert fall for meg.

Lukk øynene og følg musikken

I dag vil jeg slå et slag for den aktive lyttingen. D.v.s. situasjoner der vi stenger alle andre inntrykk ute, og følger musikken på dens egne veger og på dens egne premisser.

For meg er dette en viktig og spennende måte å lytte på. Lukke øynene og følge rytmen, melodilinjene, stemmeføringen, harmoniene, dynamikken. Rett og slett la musikken få tale til meg.

Jeg har oppdaga at alle typer musikk representerer sin egen lille verden, sitt eget lille univers. Enten jeg lytter til rock, klassisk, jazz… Musikken har et indre liv, det livet som artistene og komponistene skapte utifra, når musikken ble til.

Ta deg tid til både kjent og ukjent musikk

Denne typen lytting krever ro og tid, begge deler mangelvare i en travel hverdag. Men i ferien burde det være muligheter.

Så nå oppmuntrer jeg deg til å bruke tid i sommer på å lytte på denne måten, og ikke bare på musikk du kjenner og er glad i. Nei, dette er en perfekt tilnærmingsmåte også til ny og ukjent musikk, både enkelt-låter og større klassiske verk.

Og hvis du kommer over musikk som ikke «taler til deg» ved første gangs aktive lytting kan du prøve igjen. Gi musikken flere sjanser!

Med ønske om mange gode musikkopplevelser i sommer!