Robert Schumann -Album für die jugend

I 1848 ga den tyske komponisten Robert Schumann ut en samling pianostykker som han kalte «Album für die Jugend» («Notebok for de unge», fritt oversatt). Den inneholder små, d.v.s. korte og ikke så veldig vanskelige stykker.

Hele utgivelsen, eller konseptet som vi kanskje ville sagt i dag, bygger på at stykkene skal være overkommelige og låte fint (du hører at det er en stor komponist som har skrevet musikken). Samtidig fokuserer hvert stykke på viktige musikalske og tekniske element: Anslag, framhev melodien med én finger samtidig med at resten av hånda spiller akkompagnement, melodiføring i venstre hånd, hvordan få fram musikalske stemninger o.s.v.

Jeg spilte fra denne samlinga hos pianolærerne mine, og musikken har fulgt meg videre siden det. I dag bruker vi en del av denne musikken ved skolen vår i Ålesund.

Wilder Reiter – den ville rytter

Ett av de mest populære stykkene her hos oss er «Wilder Reiter» («Den ville rytter»). Dette stykket gir flott trening i hurtighet og staccato-spill og både høyre og venstre hånd blir brukt til melodispill.

Jeg har lagt ved en note som du fritt kan printe ut og bruke. Fin musikk å øve på.

Ikke la deg lure av at musikken er laget for barn/ungdom. Selv om den er «enkel» inneholder den utfordringer som gjør den til langt mer enn øvingsstykker for barn. Ja, du kan faktisk oppleve at pianister i verdensklasse spiller noen av disse stykkene på konsert.

Så det er bare å øve i veg. Og husk øvingsråd nr. 1: Øv sakte!

Du finner innspillinger av Wilder Reiter på Youtube og Spotify