Hva er det som gjør at musikk, uten ord, kan gjøre oss glade, triste, høytidelige, avslappede…?

Det er fascinerende hvordan musikk kan sette deg i en spesiell stemning i løpet av sekunder. Jeg blogget om musikk og kommunikasjon i juni i fjor, og emnet opptar meg fortsatt.

Kommunikasjon

Det er fascinerende hvordan musikk kan sette deg i en spesiell stemning i løpet av sekunder.

Musikk kommuniserer gjennom andre kanaler enn ord

Ordene er en del av språket, og bruker du ordene slik de skal brukes i språket, blir du forstått av dem som snakker det samme språket.

Men hva med musikken?

Hva er det som gjør at musikk, uten ord, kan gjøre oss glade, triste, høytidelige, avslappede…?
Her er det ikke et felles alfabet eller ordforråd, allment vedtatt og innlært av en hel språkgruppe som kommuniserer, men toner, rytmer, klanger, akkorder. Og dette påvirker oss, uten at et ord blir sagt. Hvis ikke det er fascinerende, vet ikke jeg.

Tekst og musikk

For ikke å snakke om forholdet mellom tekst og musikk: Setter du musikk til en tekst, tilfører musikken nye element til teksten. Bare prøv å deklamere en sangtekst, og sammenlign med hvordan det høres ut når den samme teksten synges.

Musikk og kultur

Nå vet jeg at denne ikke-verbale kommunikasjonen er kulturelt avhengig. Det betyr bl. a. våre reaksjoner på musikk har noe med sosial læring å gjøre. Når jeg f. eks. hører kinesisk eller japansk musikk kan det være eksotisk eller spennende, ja det kan være vakkert. Men min reaksjon på denne musikken, fra en for meg fremmed kultur, er forskjellig fra deres som kjenner den.

Men uansett sosial læring – det er spennende hvordan musikken taler til oss gjennom sitt eget språk.

Vårsøg

VI prata om vår og musikk i en time på musikkskolen i Ålesund. «Vårsøg» var lekse til neste gang, og vi hørte på Henning Sommeros original-versjon fra 70-tallet. Da slo det meg igjen – hvordan musikken i løpet av noen sekunder satte oss alle i en stemning av vår og lengsel mot sommer. (Vårsøg betyr Vårlengsel).