Jeg kommer stadig tilbake til viktigheten av å øve teknikk for å bli god å spille piano.

De fleste skjønner nok poenget med det. Men av og til spør elevene om hvorfor vi skal bruke fingerøvelser. Er det ikke nok å spille vanlige pianostykker, og få nødvendig fingerøvelse og teknisk trening gjennom det?

Vel, fordelen med fingerøvelser er at da kan vi fokusere direkte på de tekniske utfordringene som ligger i dem. Fingerøvelser for piano er laget slik at de gir effektiv trening innenfor et konsentrert område. Det kan være å styrke enkelte fingre, eller øve inn vanskelige bevegelser, eller gi hurtighet, eller styrke…

Når vi arbeider med fingerøvelser for piano, sparer vi tid. Vi slipper å øve inn et helt stykke for å få den spesielle treningen som ligger i en spesiallaget fingerøvelse.

Øvelse 102 er en ren skalaøvelse, men den er todelt. I første og tredje linje spiller høyre og venstre speilvendt, mens i andre og fjerde linje spiller hendene parallelt.

Vær nøye med å spille med riktig fingersetning. Og husk å øve sakte til å begynne med.

Flott og effektiv trening!

Klikk her for å få notene.

Lykke til.