Noe av det siste jeg sier til elevene mine før sommerferien er: ”Ta dere helt fri fra øvinga, legg vekk spilleleksene.”

Er du pianoelev hos en musikkskole eller privatlærer?

Føler du at du er klar for ferie, klar for å legge vekk alle krav og alle plikter for en periode? Klar for å ta fri fra pianoøvinga også?

Det er i så fall ikke så rart, eller så dumt. Tvert imot – jeg tror det er en sunn reaksjon. Skal vi yte på et fornuftig nivå gjennom hele året, må vi ha lov å ta oss helt fri når vi har ferie. Tenke på noe helt annet uten å få dårlig samvittighet.

Noe av det siste jeg sier til elevene mine før sommerferien er: ”Ta dere helt fri fra øvinga, legg vekk spilleleksene.”

Noen foreldre blir lettere sjokkert når de hører dette, de har en slags idé om at nå skal poden ta igjen alt som er forsømt av øving i løpet av året. Kanskje en god tanke det, men gjennomførbart? Nope. Eller klokt? Dobbelt nope.

Men betyr det at pianoet skal stå urørt i juli/august?

Det må eleven få bestemme selv, men jeg synes det høres ut som en dårlig idé, sånn helt ærlig.

Mange av elevene mine forteller at de spiller mye i løpet av sommeren, ikke på leksene, men sånn ellers…

Jeg har spurt dem hva de spiller på da, og her er noen av svarene:

Gamle melodier og stykker som de kan fra før

Musikk som de leter fram selv, etter gehør

Musikk som de finner andre steder, internett, venner, lærebøkene til storebror…

Egne melodier, ja du hørte rett: Mange bruker fritida til å lage musikk selv

Melodier og stykker i tidligere lekse som de enten hoppet over da, eller ikke lærte seg skikkelig (ja da, dette er jo øving, men nå er det ingen som maser…)

Ser du hva som er fellestrekket her?

Jo, alt sammen er ting man gjør frivillig, fordi man har lyst.

Og det tror jeg er hemmeligheten for en bra pianosommer.

Derfor er min beskjed til alle elevene mine den siste timen før sommerferien:

Dette kan du gjøre i sommer: Øv på ny lekse

Dette bør du gjøre i sommer: Spill på det du har lyst til

God pianosommer!