Uten å kunne omvende akkordene, vil besifringsspillet ditt bli skrekkelig kjedelig. Vi viser deg hvordan du gjør dette.

Vi har tidligere sett på hvordan vi lager dur- og moll-akkorder.

Men for å bruke akkordene til besifringsspill må du kunne snu dem (omvende dem). Eller sagt på en annen måte – du må kunne bestemme hvilken av akkordtonene som skal være øverst.

Akkordene i grunnstilling

Når vi lager akkordene ved å telle et visst antall halve trinn fra grunntonen, blir grunntonen liggende nederst i akkorden. (C blir liggende nederst i C-akkorden, F nederst i F-akkorden og G nederst i G-akkorden.)

Når grunntonen ligger nederst, sier vi at akkorden står i grunnstilling.

Vi kommer til å bruke dette uttrykket, «grunnstilling» til stadighet, så det er bra om du lærer deg definisjonen av ordet ”grunnstilling” med en gang: Når grunntonen ligger nederst i akkorden, står akkorden i grunnstilling.

Omvending av akkordene

Når C-akkorden står i grunnstilling, får vi tonen G øverst.

Når F-akkorden står i grunnstilling, får vi tonen C øverst.

Når G-akkorden står i grunnstilling, får vi tonen D øverst.

Dersom vi ønsker at en av de andre tonene i akkorden skal være øverst, kan vi ”snu” på rekkefølgen av tonene, vi omvender akkorden, sier vi.

Det kan vi gjøre på to måter:

Enten: Vi kan ta den nederste tonen og flytte den opp én oktav mens vi beholder de to andre på samme plass som tidligere.

Eller: Vi kan ta den øverste tonen og flytte den ned én oktav, mens vi beholder de to andre på samme plass som tidligere.

Slik omvender vi akkordene

Ved å velge omvending, bestemmer du hvilken tone som skal være øverst. Her har du C-dur, F-dur og G-dur akkordene med omvendinger:

Her finner du de andre artiklene om emnet:

Besifringsspill for nybegynnere, del 1: Innføring og ressurser

Besifringsspill for nybegynnere, del 2: 360 pianoakkorder samlet på ett brett

Besifringsspill for nybegynnere, del 3: Slik lager du dur-akkorder og moll-akkorder

Besifring for nybegynnere, del 5: Akkorder og melodi i høyre hånd