En av de største fordelene med å lære besifringsspill for piano og keyboard, er at du lærer hvordan akkordene er bygd opp. Dermed kan du “lage” en akkord i løpet av noen sekunder, selv om du aldri har sett akkorden før. Her ser vi på hvordan man lager dur- og moll-akkorder, som er grunnakkordene for besifringspill.

Utgangspunktet for dette er det vi kaller halve trinn: Det er avstanden mellom to nabotangenter på klaviaturet (enten mellom svart og hvit, hvit og svart, eller mellom to hvite, som mellom E og F, eller H og C).

F.eks. er avstanden fra C til Ciss (kryss for C) et halvt trinn. Avstanden fra Ciss (kryss for C) til D er også et halvt trinn. Men det betyr også at avstanden fra C til D er lik to halve trinn, og det er det samme som et helt trinn.

To hovedgrupper: Dur-akkorder og moll-akkorder

Det er lett å vite når vi skal spille det ene og når vi skal spille det andre:

Hvis akkordnavnet inneholder en ”m” er det moll. Hvis ikke er det dur.

C -> Her skal vi spille C-dur akkorden

Cm-> Her skal vi spille C-moll akkorden

F-> Her skal vi spille F-dur akkorden

Fm-> Her skal vi spille F-moll akkorden

G-> Her skal du spille G-dur akkorden

Gm-> Her skal du spille G-moll akkorden

Slik lager du dur-akkordene

En dur-akkord består av tre toner og avstanden mellom dem er:

4 halve trinn + 3 halve trinn

Vi begynner å telle på grunntonen, d.v.s. på den tonen som gir navn til akkorden.

(C er grunntonen i C-dur og C-moll, F er grunntonen i F og F-moll, G er grunntonen i G og G-moll, o.s.v.).

Vi tar C-dur som eksempel

Hold tommelen på grunntonen C (Grunntonen er den tonen som gir navn til akkorden)

Bruk pekefingeren og tell fire halvtoner (d.v.s.) 4 tangenter opp fra C (ikke tell med C), da kommer du til E

Hold på denne med pekefingeren,

Bruk langfingeren og tell tre halvtoner opp fra E (ikke tell med E) da kommer du til G

Det er viktig at du holder tangentene i akkorden nede, etter hvert som du teller deg fram.

Øv deg mye på dette, slik at du gjør det helt automatisk.

Slik lager du moll-akkordene

En moll-akkord består av tre toner og avstanden mellom dem er:

3 halve trinn+ 4halve trinn.

Vi begynner å telle på grunntonen.

Vi tar C-moll (Cm) som eksempel

Hold tommelen på grunntonen C

Bruk pekefingeren og tell tre halvtoner (d.v.s.) 3 tangenter opp fra C (ikke tell med C), da kommer du til Ess (b for E, vi skriver det slik: Eb)

Hold på denne med pekefingeren,

bruk langfingeren og tell fire halvtoner opp fra Eb (ikke tell med Eb) da kommer du til G

Det er viktig at du holder tangentene i akkorden nede, etter hvert som du teller deg fram. Øv deg mye på dette, slik at du gjør det helt automatisk.

Da har du fått to formler som du kommer til å bruke mye

Dur: 4+3 (halve trinn)

Moll: 3+4 (halve trinn)

Slik ser det ut med C-, F- og G-akkordene som eksempler:

Her finner du de andre artiklene i serien:

Besifringsspill for nybegynnere, del 1: Innføring og ressurser

Besifringsspill for nybegynnere, del 2: 360 pianoakkorder samlet på ett brett

Besifring for nybegynnere, del 4: Omvending av akkordene

Besifring for nybegynnere, del 5: Akkorder og melodi i høyre hånd