Besifringsspill for piano og keyboard kan være så mangt…. Her lærer du det slik proffene spiller.

I sin enkleste form kan besifringsspill for piano og keyboard bestå i å spille akkordene i venstre hånd og melodi i høyre. Dette kan fungere helt OK, men det har sin klare begrensninger. Det låter fort litt grumsete med akkorder langt nede i bassen, og de rytmiske variasjonsmuligheten blir sterkt begrenset.

Den «riktige» måten å gjøre det på, er å spille både melodi og akkorder i høyre hånd, og så bare bruke venstre hånd som bass. Det er slik proffene spiller. Litt vanskelig til å begynne med, men veldig artig når man begynner å mestre det.

Akkorder og melodi i høyre hånd

La oss se på hvordan vi spiller både akkorder og melodi i høyre hånd.

Merrily we roll along, eller Ole har en liten bil 🙂

I eks. 2 – 1 ser du den første takten av denne kjente melodien, med besifring.

Melodien begynner med noten E, og over den står bokstaven C.

Det betyr: Spill en C-akkord med E øverst. Altså – finn den omvendingen av C-akkorden som har E som øverste tone, og bruk den på den første tonen.

Deretter spiller vi de tre andre tonene uten akkord.

Og dermed har vi i grunnen røpet det meste – i hvert fall hovedprinsippet for besifringsspill:

Når vi kommer til en akkord, spiller vi akkorden i den omvendingen som gir oss meloditonen øverst. Deretter spiller vi resten av meloditonene i takten, uten nye akkorder.

Hvor ofte skal vi spille akkorder?

Hvis det bare står ett akkordnavn over notene i ei takt, som i eks. 2 – 1, spiller vi akkord bare på den første tonen i takten.

Hvis det står flere akkordnavn i samme takt, spiller vi akkord på noten under hvert akkordnavn (vi kommer til det ganske snart).

Her er noter på melodien

Her er et forslag til hvordan du spiller akkorder og melodi i høyre hånd

Men hva med venstre hånd?

Når høyre hånd spiller akkorder og melodi, frigjøres venstre hånd.

I besifringsspill spiller venstre hånd bass, som en bassgitar eller kontrabass. Dermed fyller den ut harmoniene. I tillegg får den også en viktig rytmisk funksjon etter hvert.

Til å begynne med skal du spille etter følgende enkle regel:

Venstre hånd spiller alltid grunntonen i akkorden.

Det vil si at den spiller tonen C når det står at vi skal spille C-akkorden, tonen G når vi skal spille G-akkorden, tonen F når vi skal spille F-akkorden o.s.v.

Legg merke til at vi altså bare spiller én tone av gangen i venstre hånd – ikke akkorder.

Her ser du hvordan melodien kan spilles med begge hender

Her finner du de andre artiklene om emnet:

Besifringsspill for nybegynnere, del 1: Innføring og ressurser

Besifringsspill for nybegynnere, del 2: 360 pianoakkorder samlet på ett brett

Besifringsspill for nybegynnere, del 3: Slik lager du dur-akkorder og moll-akkorder

Besifring for nybegynnere, del 4: Omvending av akkordene