Siden den gang har vi hatt flere tusen fjernundervisningselever. Og nå vet vi at folk lærer å spille. Elevenes innsendingsoppgaver, der vi hører dem spille, forteller oss det.

PIANOUNDERVISNING ONLINE

I dag har jeg tenkt å drive litt reklame – du er herved advart!

I 1989 ble Den nye Musikkskolen startet i Ålesund med lokal undervisning i piano, orgel, keyboard og etter hvert gitar. Etter 15 års drift, i 2004, bestemte vi oss for å prøve noe helt nytt og vi laga vårt undervisningskonsept for fjernundervisning. Gjennom online lærebøker med online videoer påstod vi at man kunne lære å spille, hjemme hos seg selv.

I 2012 overtok Musikkskolen.no fjernundervisningen, med det samme materialet og konseptet som før. Fra lanseringen i 2004 og fram til i dag, har flere tusen elever hatt glede av fjernundervisningen. Og folk lærer å spille! Tilbakemeldingene fra elevene forteller oss det. Noen sender til og med lydfiler med sitt eget pianospill. Stas!

ET GODT ALTERNATIV

Fjernundervisning er et alternativ for den som ikke har tilgang til en lærer på hjemstedet, eller ikke ønsker å binde seg til faste undervisningstider, eller som vil ha et billigere alternativ til vanlig skolebasert musikkundervisning.

Fjernundervisning krever nok litt selvdisiplin, for uten arbeid og øving uteblir resultatene. Men det er jo egentlig det samme uansett undervisningsform.

VURDERER DU Å LÆRE Å SPILLE ET INSTRUMENT?

Tenk gjennom hva du tror passer best for deg, hvilke muligheter du har på hjemstedet ditt, hvilke tidsmuligheter du har i forhold til øving og framdrift, hvor mye penger du vil bruke.

Det er viktig å finne et opplegg som du er komfortabel med. Hvis du finner en setting som du trives i, og du samtidig investerer øvingstid, er det stor sannsynlighet for at du lykkes, uansett undervisningsform.

Her finner du fjernundervisningsopplegg for piano og gitar