Alt går bra helt til læreren peker midt inne i notene og sier: “Kan du spille en gang til, derifra?”

UTGANGSPUNKTET

Alt går bra helt til læreren peker midt inne i notene og sier: «Kan du spille en gang til, derifra?»

Et vanlig scenario i mange pianotimer: Eleven spiller leksa etter notene, og spiller den fint, lærer og elev prater sammen om musikken, notene, hva som er vanskelig, hva eleven ev. har misforstått eller lurer på, hva som var feil o.s.v.

Alt går bra helt til læreren peker midt inne i notene og sier: «Kan du spille en gang til, derifra?»

Da får mange pianoelever problemer….

HVORFOR ER DETTE SÅ VANSKELIG?

Jeg har ikke noe enkelt svar. Men du kan jo tenke igjennom spørsmålet selv. Kanskje det har å gjøre med måten vi øver inn musikken på?
Når vi alltid starter fra begynnelsen, danner det seg et hukommelsesspor i hjernen, og for å komme inn på dette sporet, må vi starte forfra – hver gang.

Det betyr i så fall at vi eg. ikke spiller helt etter notene – vi bare bruker dem i starten, og så spiller vi mer eller mindre på autopilot gjennom hele stykket.

EN UTFORDRING

Jeg utfordrer herved alle piano- og keyboardspillende lesere (og forsåvidt alle andre som spiller etter noter også) til å øve på å starte fra forskjellige steder i notene, ikke bare fra begynnelsen. Sett fingeren på et tilfeldig sted og prøv å starte derifra.

Det er ikke sikkert at dette går så bra til å begynne med. Men hvis det ikke gjør det, er det bare et bevis på at man trenger å øve på dette.

LITT HJELP

Et godt hjelpemiddel undervegs kan være å nynne eller synge melodien fra begynnelsen, mens du følger med på notene (dette krever normalt at du allerede kjenner musikken, eller har øvd så mye på den at den er blitt kjent).

Målet er å skape en bevisst sammenheng mellom notene og musikken. Når denne sammenhengen er etablert, får alle notene musikalsk mening og innhold. Det gir deg et bevisst forhold til notene, alle notene i hele stykket.

Lykke til!