Ikke så mange nye emner

I disse siste leksjonene er det ikke så mange nye emner.
Vi har allerede vært igjennom det meste av det som er naturlig
å dekke i et slikt begynnerkurs. 

Vi fortsetter med praktisk harmonilære.

Vi skal også se litt på noen enkle variasjonsmuligheter i venstrehåndsakkompagnementet når du spiller etter besifring og gehør.

I tillegg fortsetter vi selvsagt med notespill.

Det viktigste nå

Det viktigste nå er å bearbeide og utvikle det vi allerede har lært.
Spesielt skal vi arbeide med å utvikle teknikk, sikkerhet og flyt i spillet.
Husk: Du kan ikke leksa skikkelig før du spiller den flytende og riktig,
men samtidig er det lov å glede seg over musikken,
selv om det ikke låter helt perfekt!

Noen av melodiene er ganske krevende

Mange vil nok ha behov for å bruke litt ekstra tid på disse.
Ja, det kan kanskje være lurt å regne litt lenger tid på den siste kursdelen
enn på de andre.

Grunnen er ikke at vi har beregnet progresjonen i kurset feil.
Men vi ønsket at du skulle få arbeide med disse litt mer krevende tingene
i løpet av kurset, slik at du blir kjent med slike utfordringene også.
For de tingene du møter i disse siste leksjonene, vil du finne igjen når du går ut på egen hånd for å spille fra andre noter.
(F. eks. det å spille melodi og akkorder i høyre hånd slik vi gjør på “Vårsøg”,
eller synkoperytmene i “Guantanamera” og “Jamaica farewell”.)

Vi har sagt at målet med kurset er å gjøre deg “selvhjulpen”,

Da er det viktig for oss at du har fått prøve deg på dette.
Elevene vil nok ha forskjellige oppfatninger om hva som er vanskelig.

Derfor skal du arbeide slik vi har sagt tidligere:
Når du synes noe er litt vrient, skal du gi deg ekstra tid.
Du skal jo ikke rekke eksamen eller noe annet.

Vi har satt besifring over en del av de melodiene vi spiller etter noter.
Da kan du spille sammen med andre instrumenter.

Du kan også analysere hvordan vi har arrangert musikken, (særlig venstre hånd)
i forhold til akkordene i besifringa.

Ta den tida du trenger!

Vi ønsker deg lykke til med de siste 8 leksjonene.
Her er mye fin musikk!