Ja, det går an, og dette kurset vil hjelpe deg til det.

Undervisningsmaterialet er utarbeidet slik at du skal kunne forstå hvordan ting skal gjøres, hjemme hos deg selv. Og du skal kunne være sikker på at du gjør det rett, fortsatt hjemme hos deg selv!

Du lærer å spille gjennom å arbeide med stoffet i den digitale læreboka, se instruksjonene på video, høre musikken på audioversjonene, og spille sammen med musikken.

Vi tror at det er vanskelig å komme stort nærmere ”vanlig” musikkundervisning hvis man samtidig vil ha fordelene ved selvstudium. For der er noen udiskutable fordeler ved å lære på denne måten: Du slipper å binde deg til faste undervisningstidspunkt. I stedet tar du timene hjemme hos deg selv, når det passer deg. Og du bestemmer selv arbeidstempoet.