• C-dur skala
  • De første notene
  • Noteverdier
  • Taktarter
  • Fingersetning
  • Mange melodier å øve på

Mål

  • C-dur skala framlengs og baklengs
  • Spille 3 toner etter noter i begge hender med riktig fingerstilling og fingersetning
  • Kjenne 3 noteverdier, vite hva de betyr , og bruke dem i ipraksis
  • Vite hva som menes med taktarter, og kunne bruke én av dem (4/4-takt) i praksis
  • Vite hvordan vi nummerer fingrene og kunne spille de første tonene med rett fingersetning

Dette er en ganske omfattende leksjon

Vi er innom mye forskjellig, ikke minst teori i leksjon 1. Hvis du er helt nybegynner kan det kanskje virke overveldende, særlig hvis du ikke har vært borti notelære før. Dersom du imidlertid kan noter fra før, i hvert fall i G-nøkkelen, faller nok en del av noteteorien lettere.

Men uansett hvilken bakgrunn du har, anbefaler vi å bruke god tid på denne leksjonen, både med det teoretiske og med å spille på alle melodiene.