• Lære en ny note i høyre hånd (G-nøkkel)
  • Lære om “fortegn”, kryss (#) og b

Mål

  • Kunne bruke den nye noten/tonen i høyre hånd
  • Kjenne til reglene for kryss og b og anvende disse når du spiller

På svarte tangenter for første gang

I denne leksjonen skal vi for første gang spille på svarte tangenter. Du får lære om hvordan disse tangentene blir notert i notebildet og hvilke regler som gjelder for de nye tegnene, kryss, b og oppløsningstegn.

Men først noen ord om melodivalgene i pianokurset

I leksjon 2 skrev vi litt om hvordan vi har tenkt når det gjelder utvalget av melodier og stykker.

Vi bruker mange melodier som er skrevet spesielt for kurset.

Det er to grunner til det:
1. Melodiene er ukjente for deg. Dermed er du nødt å spille etter notene, og det er svært viktig.
2. Vi kan “skreddersy” melodiene i forhold til det vi skal lære i hver leksjon.
Dette er selvsagt også viktig med tanke på effektiv læring for deg.

Men blir det ikke kjedelig å spille ukjente melodier?
Jo, det blir det helt sikkert! Vi er veldig klar over at de fleste ønsker å lære å spille kjente melodier i løpet av kurset. Derfor vil det selvsagt komme flere og flere slike, etter hvert som vi blir flinkere.
Allerede i denne kursdelen ser du at vi har med flere kjente melodier enn i forrige del.

Men husk det vi har sagt tidligere:
Målet med kurset er ikke at du skal lære et visst antall av dine favorittmelodier.  Målet er at du skal lære så mye om det å spille, at du blir selvhjulpen. D.v.s.  at du, når du er ferdig med kurset, selv skal kunne arbeide med den musikken du liker.

Derfor kan vi si:
Melodiene i kurset er ikke et mål i seg selv. De er et middel for å nå målet.
Og målet er altså at du selv kan arbeide videre med den musikken du selv liker,
når du har fullført kurset.