• Tre nye noter i høyre hånd

Mål

  • Kunne spille med de nye notene
  • Ha fått enda mer trening i å spille med punkterte firedeler.