Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Tre nye noter i høyre hånd

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Kunne spille med de nye notene
  • Ha fått enda mer trening i å spille med punkterte firedeler.