• Lære en ny note i venstre hånd
  • Spille med melodiske bevegelser i venstre hånd

Mål

  • Ha fått mer venstrehåndstrening
  • Mestre å spille flere toner, og i nye posisjoner, i venstre hånd

Venstre hånd

Nå er tiden kommet for å arbeide mer bevisst med venstrehåndsspillet vårt.

Når vi spiller mye med akkorder, utvikler vi ikke den styrken, smidigheten og hurtigheten som er nødvendig for å bli en god pianist. Derfor er det viktig å variere venstrehåndsspillet, slik at vi utvikler en allsidig teknikk. Da kan vi spille både akkorder og enkelttoner – begge deler er viktige element i pianospillet.
Vi har nevnt dette tidligere i kurset også, og vi har allerede arbeidet en del med disse tingene. Nå skal vi gå noen skritt videre. Etter hvert som du arbeider med disse melodiene vil du se hvordan musikken blir mer variert. Spennende!

Synes du dette blir litt vanskelig? Det er i tilfelle helt korrekt – det er litt vanskelig! Men hvis du øver sakte, hver hånd for seg, kommer det etter hvert.