• · Ny fingersetning i venstre hånd

Mål

  • kunne bruke over- og undersetting i venstre hånd
  • Ha fått enda mer venstrehåndstrening