Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • · Ny fingersetning i venstre hånd

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • kunne bruke over- og undersetting i venstre hånd
  • Ha fått enda mer venstrehåndstrening