• Faste fortegn
  • En ny note i venstre hånd

Mål

  • Kunne reglene for faste fortegn, og bruke disse i praksis
  • Ha lært enda en tone i venstre hånd