• To nye toner i høyre hånd
  • To nye toner i venstre hånd
  • De første pausetegnene
  • Spille med begge hender sammen

Mål

  • Kunne spille med alle fingrene på begge hender
  • Kunne spille og telle riktig når det er pausetegn med i notebildet
  • Spille et enkelt akkompagnement i venstre hånd, samtidig med at du spiller melodien i høyre hånd