• Nye musikkuttrykk

Mål

  • Vite hva de nye musikkuttrykkene betyr, og kunne anvende dem i praksis