Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Nye musikkuttrykk

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Vite hva de nye musikkuttrykkene betyr, og kunne anvende dem i praksis