• Mer besifringsspill

Mål

  • Ha blitt kjent med flere akkorder
  • Være enda tryggere på besifringsspill

Mer om besifringsspill

Vi fortsetter med besifringsspill i denne siste leksjonen i 3. kursdel. Du skal få spille med noen flere akkorder enn i forrige leksjon. Det blir fint!

Ellers fortsetter vi altså med besifringsspill i siste del av kurset, og der skal vi også arbeide litt med gehørspill, d.v.s. at du selv kan finne akkordene, etter gehør, og etter litt enkel teori, som du skal få lære da.

Vi har valgt å ta denne første, korte innføringa i besifringsspill nå, i leksjon 23 og 24 fordi vi vet at mange synes dette er spennende.

Ved å arbeide med disse to leksjonene samt bruke akkordene som du finner på akkordarkene, vil du kunne begynne å hygge deg med besifringsspill allerede nå, hvis du ønsker det.

Her finner du akkordarkene