• To nye noter i venstre hånd
  • Et nytt tempouttrykk

Mål

  • Kunne bruke de nye tonene i venstre hånd
  • Vite hva ”Allegro” betyr