• Lære en ny note i høyre hånd
  • En ny rytme, 2/4

Mål

  • Ha fått trening i alle de notene vi har lært til nå