Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Lære en ny note i høyre hånd
  • En ny rytme, 2/4

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Ha fått trening i alle de notene vi har lært til nå