Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Synkoper

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Vite hva som menes med en 8-dels synkope.