• Lære to nye noter i venstre hånd
  • Lære å spille med flere toner samtidig i venstre hånd

Mål

  • Kunne notene fra C til H i venstre hånd, og klare å spille etter disse
  • Kunne spille med flere toner (akkorder) i venstre hånd

Men først:

Det er lurt å meditere litt over notene og tangentene av og til!
Når man underviser, ser man det hele tida: Selv elever som har spilt en stund, er usikre på hva notene og tangentene heter.
Det er unødvendig å være usikker på dette, og det blir mye vanskeligere å spille.

Derfor er det smart å ta en stille stund av og til og bare studere notene:
“Der er F, der er A..” o.s.v) og tangentene (“Der ligger D, der ligger H..” o.s.v.
Her er en fin test:
Du sier til deg selv: “Nå skal jeg spille en G i venstre hånd!”
Så finner du fram til riktig tangent så fort som mulig. Og uten å telle fra C!
(Å telle fra C er en god hjelp til å begynne med, men det blir fort en uvane.)