Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Flere måter å repetere deler av notene på
  • Stumt fingerbytte
  • Flerstemt spill

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Kjenne til nye uttrykk og begreper for repetisjon m.m.
  • Ha fått øvelse i å spille med flere stemmer som beveger seg uavhengig av hverandre