• Flere måter å repetere deler av notene på
  • Stumt fingerbytte
  • Flerstemt spill

Mål

  • Kjenne til nye uttrykk og begreper for repetisjon m.m.
  • Ha fått øvelse i å spille med flere stemmer som beveger seg uavhengig av hverandre