Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Rytmisk utvikling av spillet vårt
  • Bevegelighet i akkordspillet (venstre hånd)

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Ha fått arbeidet med sikkerhet og spilleglede

Ikke noe “nytt” i denne leksjonen

I denne leksjonen skal vi arbeide med to melodier der rytmen er viktig, og kanskje litt vanskelig. Det er svært viktig å telle og arbeide sakte og nøyaktig.

Du vil også se at venstre hånd skifter akkorder raskt. Det er fin trening. Husk at akkordene ikke må bli for kraftige, eller “hamrende”.

Etter hvert som du lærer melodiene, er det bare å la spillegleden få utfolde seg!