Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Nye noter i venstre hånd
  • 16-deler

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Vite navn og beliggenhet på de nye notene i venstre hånd
  • Vite hvordan du teller på 16-delsnoter og 16-delspauser, og kunne bruke dette i praksis