• Nye noter i venstre hånd
  • 16-deler

Mål

  • Vite navn og beliggenhet på de nye notene i venstre hånd
  • Vite hvordan du teller på 16-delsnoter og 16-delspauser, og kunne bruke dette i praksis