• Vi fortsetter med 16-deler
  • Vi øver bevegelighet og teknikk

Mål

  • Ha fått enda mer trening i å spille med 16-deler

Ikke noe spesielt nytt

Denne leksjonen er en videreføring av den forrige.

Både A-melodien og B-melodien er relativt teknisk krevende, så det kan hende at du trenger mer tid på disse enn på en del av de andre melodiene og stykkene.

Husk å spille i jevn rytme og i jevnt tempo.