• Lære å spille med to kryss som faste fortegn
  • Kvintsirkelen

Mål

  • Vite hvilke toner det er kryss for når vi har to kryss som faste fortegn
  • Kunne spille med to kryss som faste fortegn
  • Vite hvordan du kan bruke kvintsirkelen til å se hvor mange faste fortegn de forskjellige toneartene har