Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Lære å spille med to kryss som faste fortegn
  • Kvintsirkelen

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Vite hvilke toner det er kryss for når vi har to kryss som faste fortegn
  • Kunne spille med to kryss som faste fortegn
  • Vite hvordan du kan bruke kvintsirkelen til å se hvor mange faste fortegn de forskjellige toneartene har