• Gehørspill, hvordan sette akkorder til melodier selv

Mål

  • Vite hvordan  du finner de tre “hovedakkordene” i en toneart

Denne leksjonen er litt annerledes

For det første:
Den er lenger enn de fleste andre leksjonene i kurset. Det er fordi vi har valgt å legge hver B-melodioppgave (her er 6 stykker) på en egen side, og så løsningsforslaget til oppgavenpå nabosiden, slik at de ligger på hver sin separate side, ved siden av hverandre. Du får dermed flere sider å klikke mellom enn vanlig. Men vi tror denne løsningen gjør det enklere å jobbe med en og en oppgave, og sjekke den fortløpende mot løsningforslaget.

For det andre:
B-melodiene er hovedtema i leksjonen og det er fornuftig å bruke mest tid på dem, hvis du er interessert i gehørspill.

For det tredje:
A-melodien kommer bakerst i leksjonen, men du velger selv når du vil arbeide med den.

Gehørspill

Å spille etter gehør vil si å ”finne fram” musikken, melodien eller akkordene, eller begge deler, uten noter.

I denne kursdelen skal vi arbeide med å finne akkordene til en melodi, etter gehør.

Det er et omfattende emne. I dette kurset vil vi hjelpe deg på veg, gi deg noen verktøy og hjelpemidler som du kan bruke. Men vi kommer til å arbeide med helt grunnleggende og elementære ting.

Ikke alle liker gehørspill

Noen synes at gehørspill er toppen av alt! Andre liker det ikke noe særlig.
Det har nok litt å gjøre med interesser, og med hvilken del av musikaliteten som er mest “utviklet”.

Noen er sterkest på det rytmiske, andre på det melodiske,
andre igjen på det harmoniske (akkordene) o.s.v.

Hvis du ikke synes det er så spennende å spille etter gehør,
men trives bedre med å spille etter noter, skal du ikke fortvile!
Du er ikke en dårligere musiker for det.

Men vi anbefaler å arbeide med dette emnet i kurset her,
fordi det er nyttig å kjenne til “grunnprinsippene”.