• Fortsette med gehørspill og utvide akkordbruken litt

Mål

  • Være enda sikrere på å bruke de tre hovedakkordene i en toneart
  • Ha fått øvelse i å bruke 2.- trinnsakkorden

A-melodien finner bakerst i leksjonen som du ser