Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • · Fortsette med besifring og akkordforbindelser

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Kunne mer om bruk av septimakkorder
  • Vite litt om hvordan du kan bruke kvintsirkelen i forbindelse med septimakkordene