• · Fortsette med besifring og akkordforbindelser

Mål

  • Kunne mer om bruk av septimakkorder
  • Vite litt om hvordan du kan bruke kvintsirkelen i forbindelse med septimakkordene