• 2b som fast fortegn
  • 2 nye musikk-uttrykk

Mål

  • Kunne spille med 2b som fast fortegn