Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • 16-dels synkoper

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Vite hvordan du teller og spiller 16-dels synkoper